Bekijk Artikel

25
Op vraag van de provincie Vlaams-Brabant en het proefcentrum Pamel, organiseerde Agrobeheercentrum Eco² op 4 september een studiedag in Bocholt, waar hét pilootproject van warmteproductie uit lokale reststromen van houtkantenbeheer in Vlaanderen in voegen is. En het bleek nog maar eens: biomassa valorisatie uit landschapsbeheer voor warmte is echt een hot topic! De studiedag werd georganiseerd in het kader van het Interreg project ECCO.

Groepsfoto
Provincie Vlaams-Brabant en Proefcentrum Pamel bezoeken de biomassaketel in Bocholt

De spits werd afgebeten door Bart Schoukens, secretaris van agrobeheercentrum Eco², die een overzicht presenteerde van de oprichting, de omstandigheden, de evolutie en de huidige stand van zaken van het project in Bocholt. Hij benadrukte verschillende keren dat het creëren van voldoende draagvlak en goede verstandhouding tussen de betrokken partijen uitermate belangrijk is. Zonder een brede consensus tussen natuurverenigingen, landbouwers, lokale besturen, e.d.m. is het initiatief al van in den beginne ten dode opgeschreven. Ook moet er voldoende gecommuniceerd worden met het publiek. Het afzetten van een houtkant blijft namelijk een drastische (maar daarom niet nadelige) ingreep in het landschap. Verder is het succes van deze onderneming ook onder meer te danken aan het begrip van alle partijen dat het doel niet enkel was om kostenefficiënt te zijn, maar ook om diensten te leveren aan natuur en lokale gemeenschap. Het rendement optimaliseren blijft echter een van de grootste uitdagingen.

Verder maakten we de deelnemers ook warm om naar de ECCO lokale energie versnellingsdagen te komen van 13 tot 15 november te Lochem, Nederland. Tijdens deze bijeenkomst is het de bedoeling dat zoveel mogelijk initiatieven en geïnteresseerden voor een lokale energiecoöperatie van heel West-Europa bijeenkomen, info uitwisselen en met elkaar in dialoog gaan. Voor meer info omtrent de ECCO lokale energie versnellingsdagen, ziehttp://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/ga-met-het-innovatiesteunpunt-op-zoek-naar-ecco-inspiratie

Tijdens de broodjeslunch gaf Luc Martens, de lokale drijvende kracht achter dit hele project, zijn visie op het project in Bocholt. Hij was van mening dat er goed moet nagedacht worden over welke ketel geïnstalleerd wordt en of er een goede onderhoudsservice kan gegarandeerd worden.

Vervolgens gingen we naar buiten en stelde Luc Goyens, vennoot van Werkers in Aanneming en uitvoerder van het houtkantenbeheer, de machines voor. De knipper en hakselaar konden rekenen op enkele bewonderende blikken. Luc legde onder meer uit waar op gelet moet worden om zo efficiënt mogelijk te oogsten en waar hij nog mogelijkheid tot verbetering ziet. Vervolgens werd de verwarmingsinstallatie zelf getoond, met snipperketel, buffertanks en opslagbunker.

20180904_130938
Luc Goyens geeft uitleg bij de machines die ingezet worden bij het beheer van de houtkanten in Limburg.

Als laatste bezochten we de snipperhoop, die opgeslagen ligt en droogt bij een lokale landbouwer. Ook hier werd toelichting gegeven over de moeilijkheden van het natuurlijk drogen en snipperkwaliteit. Verder toonden we ook een houtkant die enkele jaren geleden afgezet was en opnieuw mooi was uitgeschoten.

20180904_140704
De houtsnippers liggen te drogen op een landbouwbedrijf in de buurt

Om deze dag op een gepaste manier af te sluiten, trakteerde de provincie iedereen nog op een drankje in het parochiehuis dat – jawel – verwarmd wordt door de snipperketel. Het bleek al snel dat zowel Pamel als de provincie zeer te vinden waren voor de insteek en realisatie van het project in Bocholt. Zien we daarom binnenkort een gelijkaardig initiatief in Pamel? De toekomst zal het uitwijzen…

Voor meer info over ECCO en het project in Bocholt: andries.saerens@agrobeheercentrum.be


Actions: E-mail | Permalink |
);