Bekijk Artikel

25

Het PARTRIDGE project is halfweg, dus hoog tijd om de verschillende stakeholders op het platteland te laten kennismaken met de acties die de lokale landbouwers en projectpartners ondernemen om de patrijs, maar ook andere akkervogels, er terug bovenop te helpen in het landbouwgebied. Daarom organiseerden we deze zomer in het demonstratiegebied Isabellapolder enkele terreinbezoeken, of zoals wij het noemen ‘farm walks’.

Groepsfoto

Nederlandse landbouwers van de Agrarische Natuurverenigingen Groene Oogst en Bloeiend West
op bezoek in de Isabellapolder, samen met enkele Vlaamse landbouwers. © ABC Eco²


De Isabellapolder in Boekhoute is één van de twee Vlaamse demonstratiegebieden van het PARTRIDGE project. In deze gebieden worden naast de reguliere akkervogelbeheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ook enkele experimentele maatregelen uitgetest. Dit betreft het inzaaien van bloemenmengsels en het aanleggen van keverbanken. Deze twee maatregelen moeten zorgen voor extra broed – en schuilplaatsen en het voorzien van voldoende voedsel in de zomer en tijdens de winter. 

Deze zomer werden enkele ‘farm walks’ georganiseerd, met als doel de verschillende stakeholders op het platteland te informeren over het PARTRIDGE project, onze aanpak, de doelstellingen, de beheermaatregelen en de eerste resultaten. Zo werd onder meer een farm walk georganiseerd voor het brede publiek, de lokale milieuraad en onze lokale klankbordgroep, bestaande uit organisaties die ook actief zijn op het platteland. Ook werd er een farm walk georganiseerd voor de landbouwers van de Nederlandse Agrarische Natuurverenigingen Groene Oogst en Bloeiend West samen met enkele Vlaamse landbouwers. Tijdens deze farm walk stond kennisuitwisseling centraal. De Nederlandse landbouwers maakten kennis met het PARTRIDGE project, de Vlaamse akkervogelbeheermaatregelen en legden ons de verschillen met het Nederlandse systeem uit.

20180925_Partridge

Eén van de percelen die dit voorjaar werden ingezaaid: het partridge bloemenmengsel met daarnaast een wintervoedselgewas (gerst) en een grasstrook die gefaseerd wordt gemaaid, ideaal habitat voor akkervogels!

© ABC Eco²


Op dit moment is ongeveer 10 % van het 500 ha grote demonstratiegebied ingericht met hoog kwalitatief habitat, bestaande uit grasstroken en percelen met overwinterende graangewassen en/of tweejarige bloemenmengsels. Veel landbouwers en vrijwilligers van natuurorganisaties zijn alvast positief over de verschillende beheermaatregelen en gaven te kennen al een verbetering van de biodiversiteit in het demogebied te merken. Dit konden we tijdens de verschillende farm walks ook met onze eigen ogen waarnemen. Tal van soorten zoals o.a. putter, kneu, veldleeuwerik en bruine kiekendief kruisten ons pad. De eerste resultaten zijn dus veelbelovend. Tijdens één van de farm walks werd zelfs een patrijs gespot nabij één van de percelen die werden ingezaaid met het speciale patrijzenmengsel! Ook op Europees vlak krijgen we positieve waardering voor ons project, dit kan je nalezen in volgend artikel: https://northseablog.eu/bottom-up-approach-helps-biodiversity-gain-ground-in-european-farmlands/

Meer informatie?

Benieuwd naar het PARTRIDGE project en ons demonstratiegebied? Neem dan gerust contact op met Korneel Verslyppe via 0470 36 31 01 of via korneel.verslyppe@agrobeheercentrum.be


Actions: E-mail | Permalink |
);