Bekijk Artikel

19

Hagen en houtkanten worden vaak als een last gezien op landbouwbedrijven. Ze kunnen echter tal van diensten leveren die nuttig kunnen zijn voor de bedrijfsvoering. Een greep uit de mogelijkheden: hagen of houtkanten als voederbron voor vee, bron van stalstrooisel, hulpbron in functie van de jacht, als barrière met aanpalend landgebruik (vb tussen conventionele en biologische landbouw), bron van fruit/noten, bufferen van waterlopen, compostmateriaal, stabiliseren van oevers, bron van natuurlijke plaagbestrijders, brandstof voor eigen gebruik of om te verkopen, als schutting voor vee, als windscherm voor teelten/vee, verbeterd uitzicht van het bedrijf/landschap,…). Verschillende bedrijfstypes brengen verschillende mogelijkheden. De meeste van de hier opgelijste mogelijkheden worden al in de praktijk toegepast.

Binnen het project “Shelternet” gaan ILVO en Inagro op zoek naar methodieken en diensten die in de praktijk toepasbaar, haalbaar en gewenst zijn, wettelijke bottlenecks blootleggen en oplossingen. Door kennis en ervaringen uit te wisselen tussen landbouwers en andere betrokken partijen die actief zijn rond het beheer van hagen en houtkanten op landbouwbedrijven, maar ook tussen de 11 deelnemende landen willen ze tot inpasbare praktijken komen. De bedoeling van dit project is niet om de schone schijn van hagen en houtkanten op te houden, het idee is net om vanuit praktisch oogpunt, binnen thematische netwerken (waar instanties als regionale landschappen, agrobeheergroepen, netwerken, beleidsmedewerkers,… overigens ook deel van uit kunnen maken) vanuit gestelde problemen te zoeken naar bruikbare oplossingen of alternatieven.

Om het projectvoorstel kracht bij te zetten is een bevraging gelanceerd waarin gepeild wordt naar de interesse in bepaalde diensten of lasten, en over de manier waarop men geïnformeerd wil worden.

81-IMG_0006

We zou het erg waarderen mocht u de tijd willen nemen (minder dan 5 min.) om deze korte vragenlijst te beantwoorden. De bevraging loopt simultaan in de 11 deelnemende landen waardoor we een brede invalshoek krijgen.

Actions: E-mail | Permalink |
);