Bekijk Artikel

29
Agriflanders vormde in januari een hoogmis voor landbouwers. Ook het Agrobeheercentrum Eco² (ABC Eco²) maakte deel uit van het feest. Bezoekers van hun stand waren unaniem overtuigd. Hun werking heeft een degelijke bijdrage in agrarisch natuurbeheer in Vlaanderen. De mooie maquette op hun stand was een schot in de roos. Landbouwers konden met eigen ogen zien dat een win-win situatie tussen landbouw en natuur sterke economische voordelen heeft.


Het ABC Eco² vierde in 2018 hun 5 jarig bestaan. Reden genoeg om hun organisatie in de verf te zetten. “We merken een groeiend besef bij landbouwers over de meerwaarde van natuur op hun landbouwbedrijf.” Zegt projectmedewerker Maarten Raman. “Meer en meer merken landbouwers dat de natuur voordelen geeft die landbouwbedrijven nodig hebben. Neem de weersomstandigheden van de voorbij 3 jaar. In 2016 was het uitzonderlijk nat, terwijl in 2017 en 2018 kurk droog waren. Uiteraard ligt de oplossing niet bij het oppompen van meer grondwater. We zitten in een bijna-waterschaarste regio. Water op pompen is een eindig verhaal.”

Het ABC eco² is een sterke positieve speler. “Ik ken jullie van dat project over die houtkanten. Knap werk daar!” Zegt een passerende landbouwer. Ondertussen is Maarten bezig met uitleggen aan geïnteresseerde maquettekijkers wat dan wél een oplossing voor het de waterproblematiek is.

“Deze maquette stelt peilgestuurde drainage voor. Het grote voordeel van dit systeem ligt aan het feit dat de wateruitstroom van de drainage te regelen valt. Een droogteperiode kan je overbruggen door water bij te houden op het moment dat je het hebt. Klassieke drainage voert altijd water weg, ook wanneer de planten dat water kunnen gebruiken. Met peilgestuurde drainage kan je een ondergrondse waterbuffer creëren. Daar hebben de planten een enorm groot voordeel van. Zo leveren aardappelen 363 EUR/ha per jaar meer op met dit systeem.” Weet Maarten te vertellen.


Het ABC Eco² geeft praktische antwoorden aan landbouwers die de opportuniteiten uit de natuur willen benutten op hun bedrijf. “Landbouwers hebben het meeste economische belang bij een gezonde bodem, een zuivere waterloop, en bio-diverse omgeving en een klimaatrobuust landschap.” De economische winst die te halen valt uit de ecologische winst is de drijfveer voor het 10 koppige team. “Ons verhaal laat zien dat landbouwers een groot eigen potentieel hebben om hét ecologisch verschil te maken op het platte land. Landbouwers verenigen zich in groepen om die meerwaarde te valoriseren. De toekomt ziet er goed uit”  besluit Maarten.


Actions: E-mail | Permalink |
);