Bekijk Artikel

30

Pelt streeft naar een zo duurzaam mogelijk waterbeheer op zijn grondgebied. Onder meer daarom zijn ze ondersteunende partner van het project ‘Drainage Plus’. Binnen dit project wordt ervaring opgedaan met de techniek van peilgestuurde drainage en de omvorming van klassieke gedraineerde landbouwpercelen naar percelen met een dergelijk systeem. Op die manier kan water langer worden vastgehouden op het terrein zelf, zonder de bewerkbaarheid in het gedrang te brengen. Dit leidt tot minder wateroverlast in de natte seizoenen en tot meer beschikbaarheid van water in de drogere periodes.

 

Vorige week werd op het melkveebedrijf van Kwanten een landbouwterrein voorzien van een peilgestuurd drainagesysteem. Tijdens een demomoment konden landbouwers en andere geïnteresseerden uit de regio met eigen ogen komen zien hoe de werken er aan toe gaan, en wat deze techniek kan betekenen voor de landbouwbedrijfsvoering. Burgemeester Frank Smeets en schepen van landbouw Liesbeth Fransen overhandigden een infobord aan landbouwers Jos en Roel Kwanten. De succesvolle dag werd besloten met een hapje en een drankje.

Voor meer informatie over peilgestuurde drainage en dit project, neem een kijkje op http://www.agrobeheercentrum.be
 


Met steun van ELFPO

Actions: E-mail | Permalink |
);