Bekijk Artikel

20

FABulous Farmers is een nieuw Europees project dat landbouwers wil ondersteunen in de transitie naar meer agro-ecologisch handelen op hun bedrijf. Het project heeft  als doel om landbouwers minder afhankelijk te maken van externe inputs zoals kunstmest en pesticiden, door het gebruik van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. Een voorbeeld van gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. Ook het doorbreken van monocultuur (maïs) is een goed voorbeeld: het heeft een gunstige invloed op de bodemkwaliteit, creëert een daling van de onkruiddruk en het levert een opmerkelijke meeropbrengst op. Het project gaat met de landbouwers op zoek naar de FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf, ervaringen en ideeën worden uitgewisseld in netwerkmomenten en er worden demonstratievelden aangelegd waarin landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten van een bepaalde FAB-maatregel zijn.

In Vlaanderen zijn we actief in twee gebieden: de Merode en het Pajottenland.

FABulous farmers

 

Wil je meer weten over het project, wil je graag meedoen of aansluiten bij de netwerkmomenten die we organiseren?
Neem dan een kijkje op http://www.nweurope.eu/projects/project-search/fabulous-farmers/,
volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/FABulous-Farmers-661664780965113/)
of neem contact op met katrien.geudens@provincieantwerpen.be (de Merode)
of mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be (Pajottenland)


Interreg FABulous Farmers
Actions: E-mail | Permalink |
);