Bekijk Artikel

04
Onze akkervogels zijn opnieuw volop aan het broeden. Veel van deze akkervogels (kievit, veldleeuwerik, bruine kiekendief, …) maken hun nesten in het midden van landbouwpercelen. Hierdoor raken ze figuurlijk gezien zelf ook in nesten: tijdens veldwerkzaamheden worden ze niet opgemerkt, waardoor hun nest of jongen verloren gaan. En laat broedsucces nu net één van de belangrijkste factoren zijn voor hun voortbestaan. Gelukkig hebben veel landbouwers hier aandacht voor. Mocht je zelf ooit een nest spotten, hou dan onderstaande info in je achterhoofd! 

Subsidies

Net als in 2018, kun je ook in 2019 als landbouwer een ad-hoc subsidie aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de bescherming van vijf vogelsoorten die regelmatig broeden op de grond van landbouwpercelen die niet in natuurbeheer zijn. Het gaat om de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil.  

Meer informatie vind je HIER.


Nest verplaatsen

Een andere veelgeplaagde akkervogel is de kievit. Deze maakt zijn nest vaak op braakliggende grond. Als landbouwer kun je deze soort helpen door het nestje enkele meters te verplaatsen tijdens de veldwerkzaamheden en daarna opnieuw terug te plaatsen. De nesten markeren op voorhand doe je beter niet, om geen roofdieren aan te trekken.

STAP 1: Je merkt tijdens de veldwerkzaamheden een broedende kievit of een kievitsnest op
Broedende kievit 1STAP 2
: Je verplaatst het kievitsnest enkele meters, 
zodanig dat je de veldwerkzaamheden kunt verderzetten.

Broedende kievit 2

 

STAP 3: Je plaatst het kievitsnest terug op de oorspronkelijke locatie.

Broedende kievit 3

 

Advies op maat

Heb je vragen rond hoe je je landbouwbedrijf en bedrijfsvoering akkervogelvriendelijker kan maken? En welke subsidies hiervoor allemaal bestaan? Aarzel dan zeker niet om een gratis biodiversiteitsadvies bij ons aan te vragen!

Meer informatie hierover vind je HIER.

Actions: E-mail | Permalink |
);