Bekijk Artikel

18
Een frisse wind begint echt wel door heel Vlaanderen te waaien als het op het noodzakelijk hernieuwd houtkantenbeheer en valorisatie van de hiervan afkomstige beheerresten aankomt. Met de goedkeuring van het klimaatproject ‘Biomassa uit de Getevallei’, willen we zo ook in de Getevallei landschapsbeheer op deze manier een nieuw elan geven, samen met het duurzaam valoriseren van reeds bestaande aanwezige reststromen. Voor dit laatste denken we in het bijzonder aan gerooide laagstammen uit fruitboomgaarden.

© HCH De Oude Spoorwegzate in Hoegaarden - een mogelijke piste voor landschapsbeheer en beheerrestvalorisatie?

Dit project zal zich afspelen in de gemeentes Geetbets, Hoegaarden, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw. Samen met de partners Interleuven, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de provincie Vlaams-Brabant willen we ook hier kijken of er draagvlak te vinden is onder landbouwers en andere actoren om de houtkanten duurzaam en met respect voor ecologie en economie te gaan beheren. Hierbij willen we een lokale keten opzetten waarbij de beheerresten tot kwaliteitsvolle snippers gevaloriseerd worden. Deze kunnen dan uiteindelijk gebruikt worden als brandstof of bodemverbeteraar. Er is budget voorzien in dit project om deze keten mee te helpen oprichten.

Bent u landbouwer uit deze streek en hebt u interesse om aan dit project mee te werken, hetzij om mee te denken, hetzij als uitvoerder van beheerwerken en/of snippervalorisatie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Joost-pim.balis@agrobeheercentrum.be; 016 28 64 28
Andries.saerens@agrobeheercentrum.be

Dit project wordt voor Agrobeheercentrum Eco² mee ondersteund door:Interreg NWE
Actions: E-mail | Permalink |
);