Bekijk Artikel

02

Akkerrand_cJoostPimBalis

Wat is KRATOS?

KRATOS is een PDPO III – maatregel waarbij je als land- of tuinbouwer gratis advies kan aanvragen op maat van jouw bedrijf. Daarbij heeft u de keuze uit verschillende thema’s, verdeeld in 13 adviesmodules. Het Departement Landbouw & Visserij heeft per adviesmodule adviesdiensten geselecteerd die hiervoor de gepaste expertise in huis hebben. Zo kan je bij het agrobeheercentrum Eco² (ABC Eco²) terecht voor advies rond agromilieumaatregelen en biodiversiteit (modules 5A en 5 C).

ABC Eco² heeft reeds meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van landbouwers in de zoektocht naar win-wins tussen landbouw en natuur via ondermeer agrobeheergroepen, projecten en adviesverlening. Regiocoördinatoren/adviseurs op terrein denken mee met de landbouwers om zowel de ecologische als economische kansen op vlak van biodiversiteit op het bedrijf te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden.

Hoe ziet een advies eruit?

Op basis van een uitgebreid gesprek en inventarisatie op uw bedrijf, krijgt u een concreet advies over de toepasbaarheid van biodiversiteitsacties op uw bedrijf. Als landbouwer kan je praktische tips en heldere uitleg verwachten, zodat u hiermee verder aan de slag kan. De adviseur van ABC Eco² wijst u de weg inzake wetgeving, verschillende subsidiekanalen en mogelijkheden voor verdere praktische inhoudelijke, logistieke en administratieve ondersteuning. Concrete en specifieke vragen die je hebt omtrent biodiversiteit kunnen ook in dit advies worden opgenomen. Uiteraard is dit advies geheel vrijblijvend en kiest u zelf wat u hier verder mee doet.

Hoe aanvragen?

Om een biodiversiteitsadvies aan te vragen dien je in te loggen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Daarna klik je op de tegel ‘Meer aanvragen’ en op de tegel ‘KRATOS’. Door te klikken op ‘nieuwe adviesaanvraag’ kun je de gewenste module (5A of 5C) selecteren. Daar kan u ook het agrobeheercentrum Eco² als voorkeursadviesdienst selecteren.  Tenslotte kan u bij opmerkingen specifieke vragen of extra informatie meegeven.

Meer informatie?

www.agrobeheercentrum.be/advies, info@agrobeheercentrum.be of via 016 28 64 64Actions: E-mail | Permalink |
);