Bekijk Artikel

10

Kennisuitwisseling over de boerennatuur, één van de pijlers binnen onze werking. In kader van het Europese project PARTRIDGE trokken we samen met een groep enthousiaste Vlaamse landbouwers richting het Engelse platteland voor een driedaagse studiereis over akkervogels en akkervogelbeheer.

Het glooiende landbouwlandschap in West-Sussex en Hampshire, de zingende akkervogels rondom ons en de inspirerende verhalen van lokale landbouwers leidden tot interessante discussies. Indrukwekkend hoeveel onze Vlaamse boeren zelf ook weten en willen bijleren over akkervogels. Boordevol nieuwe kennis en ideeën keerden we terug huiswaarts. Hieronder een korte foto-impressie van ons studiebezoek.


1.  Het landgoed van de Duke of Norfolk in Arundel. Een 1000 ha groot landbouwbedrijf dat volledig patrijsvriendelijk is ingericht. Verschillen met de Vlaamse situatie zijn dat de maatregelen hier meer lijnvormig zijn en de predatorcontrole meer intensief wordt toegepast. En ook de traditie van de jacht speelt nog een belangrijke rol in de motivatie voor akkervogelbeheer. Er wordt gefocust op de patrijs, maar ook verschillende andere akkervogelsoorten (o.a. grauwe gors, geelgors, heggenmus, kievit, putter, … ) profiteren mee. 2.  Farm manager Peter Knight is de man die alles in goede banen leidt: rotatie van landbouwgewassen, aanleggen van onbespoten graanranden, beheer van de heggen, ... . De 10% aan akkervogelvriendelijke maatregelen hebben hier het tij doen keren voor de patrijs, die hier bijna uitgestorven was.
3.  Gamekeeper Charlie leert ons bij over de insectenrijkdom in de verschillende maatregelen.4.  Spontane opkomst van klaprozen in onbespoten graanranden. Fraai beeld dat ook wandelaars kan bekoren.
5.  Landbouwer Peter Knight vertelt gepassioneerd over hoe hij landbouw en natuurbeheer combineert.
6.  Op dit Engels bedrijf realiseert 1 boer maatregelen op een gebied van 1000 ha. In Vlaanderen kunnen we dit ook als we maar samenwerken! In ons PARTRIDGE demogebied in de Isabellapolder in Assenede realiseren we met 18 boeren ongeveer 10% maatregelen op 500 ha. Het gaat niet enkel om de patrijs, ook veldleeuweriken, grauwe gorzen, heggemussen, torenvalken en kieviten profiteren mee van de maatregelen. Dit konden we met onze eigen ogen vaststellen.

7.  Francis Buner, projectleider van het PARTRIDGE project en onderzoeker bij de Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT), gaf ons meer uitleg over het aanleggen en beheren van keverbanken i.f.v. akkervogelbeheer. Deze keverbanken bewezen nog maar eens hun nut voor patrijzen en andere akkervogels tijdens de hevige regenval die Engeland de voorbije weken teisterde. In natte periode vormen ze droge plekken waar kuikentjes kunnen opdrogen.8.  Eén van de keverbanken in het PARTRIDGE demogebied in Rotherfield (UK) met links en rechts ervan een graskruidenstrook en erbovenop enkele struiken. Ideaal habitat voor de patrijs en andere akkervogels! Door ze in het midden van een veld aan te leggen en de uiteinden niet tot het einde van het perceel te laten komen kan het predatierisico gevoelig beperkt worden.
9.  Hoe kies je het juiste bloemenmengsel? Francis Buner geeft ons er meer uitleg over. 10.  Harold Makant van Natural England heeft ons meer info over het nut van bepaalde plantensoorten in de akkervogel-vriendelijke bloemenmengsels.11.  's Avonds kregen we een toelichting van Harold Makant van Natural England (te vergelijken met de VLM bij ons) over hoe het systeem van agromilieumaatregelen in elkaar steekt in Engeland. Boeiende presentatie!12.  Met behulp van een tractor en trailer brachten we een bezoek aan het 280 ha grote landbouwbedrijf van Kate and Derek Faulkner in Hampshire.7

13.  Familie Faulkner gaf meer uitleg over hoe hun landbouwbedrijfsvoering in elkaar steekt en hoe ze de verschillende agromilieumaatregelen hierin inpassen. Samen met enkele andere omliggende landbouwbedrijven werken ze samen in de Selborne farmer cluster m.b.t. het verbeteren van de biodiversiteit. Zo gaan de landbouwers o.a. samen met vrijwilligers de biodiversiteit monitoren op hun percelen. Meer info over de farmer cluster via: https://www.farmerclusters.com/case-studies/the-selborne-landscape-partnership/14.  Na de inspanning, de ontspanning! Met dank aan familie Faulkner voor de gastvrije ontvangst!!low res partridge intereg jpeg
Actions: E-mail | Permalink |
);