Bekijk Artikel

08
De gevolgen van het veranderende klimaat en de dalende bodemkwaliteit worden steeds voelbaarder, versterkt door een grotere waterbehoefte vanuit landbouw en maatschappij. {Beek.Boer.Bodem} geeft aan landbouwers in het projectgebied een unieke kans om deel te nemen aan een wervelend project, gericht op het herstellen van het evenwicht tussen water en landbouw.

Interesse? info@agrobeheercentrum.be - 016 28 64 64 
Klik hier voor de pdf


Actions: E-mail | Permalink |
);