Bekijk Artikel

26

Op 18 februari 2020 deed de Kwetterweide zijn naam alle eer aan. Aan de Beerselse straat in het gebied Meigemheide hoorden we er namelijk de eerste veldleeuwerik van het jaar. Onder een zwerm vinken en kneutjes, opgeschrikt door een sperwer, waren de lokale landbouwers gestart met het beheer van de holle weg. 

20200218_112056    20200218_112300

Door het afzetten van enkele hakhoutstoven van hazelaar werd er licht gecreëerd op een verbraamd stuk aan de andere kant van de weg. Na het maaien van de bramen wordt de berm opnieuw beplant zodat de tunnelvormige holle weg hersteld wordt. Iets lager, waar het tunneleffect stopt, is ook een tweede stuk beheerd. Dit stuk was overschaduwd door uitgroeiende bomen en oude hakhoutstoven met weinig onderbegroeiing tot gevolg. Door dergelijke houtkanten terug in hakhout te zetten, krijgen ander soorten ook de kans om te groeien en ontstaat er een betere biotoop voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Door de houtkant te verdelen in stukken van 50 meter (en niet in een keer aan te pakken) zorg je bovendien voor voldoende uitwijkmogelijkheden. De beheerwerken creëren dus niet enkel een betere doorgang met minder overhangende takken, maar ook minder erosie en meer biodiversiteit. 

 

20200218_165356 20200218_165936

De samenwerking rond dit landschapsbeheer kwam niet zomaar tot stand en kende reeds een lang voortraject. Er was een inventarisatiefase van alle kleine landschapselementen (KLE’s) in de regio, en lokale actoren (waaronder de gemeente, landbouwers en natuurverenigingen) werkten samen een visieplan uit waaruit later ook het beheerplan volgde. Daarnaast bevestigde de gemeente Beersel ook het belang van de houtkanten voor de biodiversiteit, het karakter van het landschap, de streekidentiteit en recreatieve waarde door een budget te voorzien voor het onderhoud. En er werd ook gekeken welke uitvoerende partner het meest geschikt is om het onderhoud op zich te nemen. Dat ook de lokale landbouwers hierin een plaats hebben, werd bevestigd door de demo die georganiseerd werd in de Kwetterweide; ze kennen het gebied, hebben de machines en kunnen hier wel enkele dagen voor vrijmaken. Dit biedt zeker opportuniteiten voor komende jaren.

De demo en heel het traject in de Meigemheide past binnen het PDPO-project ‘Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ waarbinnen Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Agrobeheercentrum Eco² en Pro|Natura samenwerken rond een gecoördineerd beheer van het buitengebied.

Basislogo Vlaanderen pdpo blauw[1]
Met steun van ELFPO
Actions: E-mail | Permalink |
);