Bekijk Artikel

28

Op 21 februari 2020 werd het LOB- project in Ternat en Dilbeek ook op terrein zichtbaar. Na een lange voorbereidingsfase ging de demo ecologisch landschapsbeheer door waarbij een bomenrij in stappen omgevormd wordt naar een haag/houtkant-structuur die niet alleen voor betere doorgang met minder overhangende takken zorgt, maar die eveneens veel interessanter is voor de aanwezige akkervogels. Bovendien zijn de beheerresten perfect bruikbaar als klimaat-neutrale energiebron.

MeTTeS 2020 houtkanten-18  MeTTeS 2020 houtkanten-9

 

Op de grens met Dilbeek en Ternat vormen de open kouters van Zierbeek-Bodegem een interessant gebiedje voor akkervogels. Langs de Beeldekensstraat ligt een bomenrij met een haag onder, pal in dit gebied. Met de demo werden lokale landbouwers betrokken bij het ecologische beheer van deze houtkant: over 2 zones werd 2/3 van de opgaande bomen in hakhout gezet en ook in 2 lagergelegen zones (langs de beek) werden werken uitgevoerd. De locatie van deze demo is zeker niet toevallig gekozen en zorgt voor een win-win voor landbouw en natuur. De bomenrij op één meter van de landbouwweg zorgde niet enkel voor kapotte spiegels van landbouwtractors, maar ook voor een ideale uitkijkpost voor kraaien, eksters en roofvogels; terwijl de haag eronder minder licht krijgt en vrij mager staat. Grondbroeders als kievit en veldleeuwerik blijven om die reden zeker 100 meter weg van de hoge bomen. Door de bomen in hakhout te zetten (en bij te planten indien ze onvoldoende terug groeien), wordt de haagstructuur versterkt. Dit zorgt voor een dens groenscherm waardoor ook kleinere vogels, insecten en kleine zoogdieren er hun plek vinden. Door de houtkant te verdelen in stukken van 50 meter (en niet in een keer aan te pakken) zorg je bovendien voor voldoende ecologische uitwijkmogelijkheden. Hier is ook gekozen voor een stapsgewijze omvorming waardoor een aantal geselecteerde bomen pas in een latere fase gekapt worden of de kans krijgen om volwaardig uit te groeien. Met de demo was er daarnaast ook aandacht voor het gebruik van de beheerresten als klimaat-neutrale energiebron. Hiervoor is een goede hakselaar (met ingebouwde zeef) noodzakelijk. Dergelijke hakselaars zijn weliswaar duurder maar werken veel efficiënter en geven een economische waarde aan de beheerresten waardoor het landschapsbeheer betaalbaar blijft.

MeTTeS 2020 houtkanten-24


De samenwerking rond dit landschapsbeheer kwam niet zomaar tot stand en kende reeds een lang voortraject. Er was een inventarisatiefase van alle kleine landschapselementen (KLE’s) in de regio, en lokale actoren (waaronder de gemeenten Ternat en Dilbeek, landbouwers en natuurverenigingen) werkten samen een visieplan uit waaruit later ook het beheerplan volgde. Daarnaast bevestigden de gemeenten Ternat en Dilbeek ook het belang van de houtkanten voor de biodiversiteit, het karakter van het landschap, de streekidentiteit en recreatieve waarde door een budget te voorzien voor het onderhoud. Tenslotte werd ook gekeken welke uitvoerende partner het meest geschikt is om het onderhoud op zich te nemen. Dat ook de lokale landbouwers hierin een plaats hebben, werd bevestigd door de demo in de Beeldekensstraat; ze kennen het gebied, hebben de machines en kunnen hier wel enkele dagen voor vrijmaken. Dit biedt zeker opportuniteiten voor komende jaren.

MeTTeS 2020 houtkanten-15

 

De demo en heel het traject in het gebied Zierbeek-Bodegem past binnen het PDPO-project ‘Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ waarbinnen Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Agrobeheercentrum Eco² en Pro|Natura samenwerken rond een gecoördineerd beheer van het buitengebied.

Basislogo Vlaanderen pdpo blauw[1]
Met steun van ELFPO

Actions: E-mail | Permalink |
);