Bekijk Artikel

12

Onze actie om geld in te zamelen voor meer boerennatuur in Vlaanderen was een groot succes.  Dankzij artikels, postkaarten en berichten op sociale media hebben we een mooi bedrag kunnen inzamelen waarmee we verschillende acties op terrein kunnen realiseren. 

Actie steenuil


onze actie rond de steenuil had het meeste succes.  Naast de vele giften die binnenkwamen hebben er ook heel wat landbouwers interesse om een nestkast op te hangen. Na een screening van deze landbouwers hebben we 12 landbouwers geselecteerd. Bij deze landbouwers werd recent een nestkast opgehongen voor de steenuil.
 
 
 

Actie bloemenranden

 

Voor de bloemenranden hebben we vlot 6 landbouwers gevonden die mee willen helpen om dit jaar nog het platteland op te fleuren met bloemenrijke randen . Het ingezamelde geld van deze actie wordt samengelegd met het geld van een ander project zodat we meer dan 4 ha bloemenranden kunnen inzaaien.


Hebt u onze actie mee gesteund dan willen we u zeer graag bedanken!

Wilt u deze actie nog steunen?

  • Stort een gift -groot of klein- op rekeningnummer  BE07 7360 0263 8666 van Agrobeheercentrum Eco²
  • Gebruik als vermelding: 'Gift uil' als je een uilenkast wil sponsoren of 'Gift bijen' als je kiest voor 200 m² bloemenmengsel.
  • Voor giften vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest dat recht geeft op een belastingsvermindering van 45%

Blijf op de hoogte van onze actie op onze website en Facebookpagina.

www.agrobeheercentrum.be/Steun-ons
facebook.com/agrobeheercentrumEco2
Actions: E-mail | Permalink |
);