Bekijk Artikel

07

Innovatieve maatregelen

In het PARTRIDGE project wordt samen met de lokale landbouwers volop ingezet om de patrijzenpopulatie en de algemene biodiversiteit in het landbouwgebied opnieuw te laten toenemen. In Vlaanderen doen we dit door extra beheerovereenkomsten af te sluiten en enkele innovatieve maatregelen, zoals de bloemenblokken en keverbanken, uit te testen. Het doel van deze nieuwe habitatmaatregelen is om hun geschiktheid op zowel ecologisch als landbouwkundig vlak te evalueren. Zo kunnen naar de toekomst toe nieuwe, geschikte en wetenschappelijk onderbouwde beheerovereenkomsten ontwikkeld worden.  Kievit-mannetje © Nick van der Hooft 

De kievit

De kievit is één van onze meest iconische boerenlandvogels. Deze soort broedt zowel in vochtige graslanden als op akkerland verspreid over gans Vlaanderen en is een typische vogelsoort van open landschappen. Hun voedsel bestaat uit verschillende soorten ongewervelden die op of in de bodem leven. Ideaal hiervoor is een nat perceel waarbij het water deze ongewervelden als het ware naar boven stuwt, waardoor ze gemakkelijk te vangen zijn door de kievit. De kuikens zijn nestvlieders, wat betekent dat meteen na het uitkomen van de eieren de kuikens gaan rondwandelen op zoek naar voedsel. De reden dat kieviten graag broeden in open, braakliggende akkers of graslanden met korte vegetatie is dat ze roofdieren dan al van ver zien aankomen. De laatste jaren kent de populatie kieviten echter een achteruitgang. Hiervoor zijn verschillende redenen, o.a. het verdwijnen van hun nesten tijdens voorjaarwerkzaamheden of predatie en de geringe overleving van hun kuikens door een tekort aan voedsel, extreem weer of predatie. 

47999895676_1ab9d7f65e_o
Kievitsnestje op de voorgrond ©Agrobeheercentrum Eco²

Kievit-akker als oplossing?

Een kievit-akker is een beheermaatregel die inspeelt op de hierboven beschreven ecologie van deze soort. Deze maatregel bestaat meestal uit een braakliggend, niet bewerkt perceel aangrenzend aan een grasland of omgeven door een brede strook ingezaaid met een korte vegetatie. De braakliggende grond dient als een open en veilig broedhabitat, de korte vegetatie of grasland errond is ideaal habitat voor de jonge kieviten om voedsel te zoeken. De kievit-akker in PARTRIDGE bestaat uit een rechthoekig perceel van ongeveer 2 ha groot. Deze 2 ha bestaat uit 1 ha braakliggende, niet bewerkte grond met daarrond een 18 m brede strook die wordt ingezaaid met een mengsel van klaversoorten. Na 1 juli kan er geopteerd worden om eventueel een groenbedekker in te zaaien. De locatie van de kievit-akker werd ook niet zomaar gekozen, de laatste jaren werden geregeld kieviten waargenomen op het perceel. Rondom de kievit-akker liggen reguliere landbouwteelten en aangrenzend wordt ook nog een strook met zaadleverende graangewassen in combinatie met enkele bloemsoorten ingezaaid. Ook voor de patrijs en andere akkervogelsoorten kan deze maatregel een goed habitat vormen. 

 

TIP!

Een broedende kievit op akkerland wordt vaak nog opgemerkt, maar het nestje met de goed gecamoufleerde eieren vallen op een kale akker bijna niet op te merken. Hierdoor worden de kievitsnesten vaak ongewild en onbewust kapot gemaaid of geploegd tijdens de voorjaarswerkzaamheden. Als landbouwer kun je dit eenvoudig oplossen door indien je het kievitsnestje opmerkt, het voorzichtig enkele meters te verplaatsen tijdens de veldwerkzaamheden en daarna opnieuw terug te plaatsen. De kievitsnesten op voorhand markeren doe je beter niet, om te vermijden dat roofdieren hierdoor aangetrokken worden.Meer informatie? https://northsearegion.eu/partridge/
Lees hier het artikel zoals verschenen in Boer&Tuinder op 30 april 2020

low res partridge intereg jpeg
Actions: E-mail | Permalink |
);