Agroforestry

Doelstellingen

Agroforestry vormt een interessante opportuniteit om de veerkracht van landbouwbedrijven te stimuleren en een antwoord te bieden op (bovenstaande) toekomstige uitdagingen voor de Vlaamse landbouw, ondermeer via een bijdrage tot diversiteit in de productie en het leveren van een brede range aan ecosysteemdiensten. Evenzeer, gegeven de verwachte stijgende vraag naar kwaliteitshout en biomassa, kan agroforestry een schokvaste investering vormen. Agroforestry voldoet met andere woorden aan een maatschappelijke vraag naar eco-efficiëntere (meer met minder) agro-ecologische productiemethoden met veel aandacht voor biodiversiteit en potentieel sociale invulling, en dit op een economisch rendabele manier.

Toch is de adoptie van en ervaring met agroforestry in Vlaanderen bijzonder beperkt. Naast knelpunten betreffende rechtszekerheid en administratie, zijn er heel wat landbouwtechnische, bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische onzekerheden.

Realisaties

logo_agroforestry

Bezoek zeker de website: www.agroforestryvlaanderen.be 


Filmpje Vilt TeeVee Zin of onzin van agroforestry

Agroforestry 

Bomen zijn niet weg te denken uit ons ruraal landschap. Ze vormen kleine bosjes, bomenrijen, houtkanten, enz. langs een beek, weide of een akker. Hier en daar vind je ook boeren die de bomen ‘in’ hun landbouwperceel brengen, in dat geval spreken we over agroforestry of boslandbouw. Vele landbouwers staan echter twijfelachtig tegenover dit systeem. In het kader van het IWT-project “agroforestry in Vlaanderen” werkten we samen met de projectpartners en met Vilt TeeVee en Plattelandstv een filmpje uit waar enkele pioniers hun ervaringen wilden delen. Kijk en ontdek vooral zelf de zin of onzin van agroforestry. 


Uitgespit - agroforestry from VILT TeeVee on Vimeo.


Met steun van:


iwt