Landschapsbeheer in de polder van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

Doelstellingen:

Doel van het project is om landbouwers te motiveren de randen van hun percelen (vnl akkers) op een goede manier te beheren. Het betreffen hier niet de perceels- of akkerranden zoals bepaald in beheerovereenkomsten maar gewone randen van percelen.

Realisaties:

  • Verschillende infovergaderingen over leverbot, beheer van Pitrus en jacobskruiskruid
  • Beheerwerkzaamheden zoals maaien van riet en jacobskruiskruid
Foto's:

Met steun van:

 Logo Oost-Vlaanderen hoge kwaliteit