Contracts2.0

Doelstellingen

Naast de productie van voldoende, veilig en kwaliteitsvol voedsel spelen landbouwers een cruciale rol in het behoud van aantrekkelijke landschappen, biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering. De uitdaging hierbij is om het leveren van deze maatschappelijke diensten op een duurzame manier in te passen in een economische bedrijfsvoering.

In het kader van het Europese project Contracts2.0 onderzoekt agrobeheercentrum Eco² in samenwerking met INBO hoe landbouwers op een faire en effectieve manier vergoed kunnen worden voor het leveren van deze diensten. 

Doel van het project is om innovatieve contractvormen te ontwikkelen voor de levering van  publieke diensten door landbouwers op vlak van milieu, natuur of klimaat. Dit doen we in nauwe samenwerking met landbouwers en beleid, aan de hand van participatieve ‘Innovatie Labs’. 
We wisselen hieromtrent ook kennis en ervaringen uit met de Innovatie Labs uit de andere Europese regio's.

Verschillende contractvormen kunnen hierbij aan bod komen: collectieve en resultaatsgerichte benaderingen, overeenkomsten met marktpartijen en contracten m.b.t. landgebruiksrechten.

 

Realisaties

Veel interesse voor collectieve en resultaatsgerichte benaderingen voor agrarisch natuurbeheer.

Op dinsdag 03/12/2019 hielden we een eerste praktijk innovatielab in Leuven. Doel van deze denkdag was om met mensen uit de praktijk (landbouwers en andere geïnteresseerden) na te denken over een aantal innovatieve contractvormen. Naast voorbeelden uit Vlaanderen, kwamen ook inspirerende cases uit Nederland en Ierland aan bod. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek en reflecteerden over mogelijke kansen en knelpunten hiervoor voor toepassing in Vlaanderen.

Enkele sfeerbeelden:

SAM_4010 20191203_SAM_4044_a
SAM_4046 kopie SAM_4038

 Verslagen en presentaties:
 

Met steun van:

EU_funding_Logo 

);