Dorp van de Zeven Neten

Doelstellingen

Landbouwers overtuigen dat binnen hun bedrijfsvoering ruimte is voor maatregelen die natuur, milieu & landschaps-bevorderend zijn, is de doelstelling.  Landbouwers uit Retie worden individueel begeleid bij hun keuzes. Hiervoor wordt een rekentool ontwikkeld die het bedrijfseconomisch effect in kaart brengt. De maatregelen worden zo gekozen dat effect naar biodiversiteit maximaal is.  Knelpunten of vragen die leven rond (teelt)technieken worden op demopercelen vergelijkend aangelegd. Er wordt een agrobeheergroep opgericht om via samenwerking qua mechanisatie de aanleg of beheer uit te voeren. Finaal wordt de opgedane kennis en ervaring samengevat in ‘teelt’fiches per maatregel.

);