Drainage Plus

Doelstellingen

Met dit project willen we via demonstratie, begeleiding en kennisuitwisseling bijdragen tot een zo efficiënt mogelijke waterconservering in het gehele gebied van Plaatselijke Groep Leader Kempen & Maasland. Om dat te bereiken stellen de projectpromotoren volgende doelstellingen voorop:

  1. De omvorming van minstens 25ha klassiek drainage (KD) naar peilgestuurde drainage (PGD) en het opzetten van  een begeleidingstraject dat landbouwers helpt bij de omvorming naar PGD.
  2. Een zo breed mogelijke kennisoverdracht in het hele Kempen&Maasland LEADER-gebied omtrent de meerwaarde van PGD en waterconservering in de brede zin naar landbouwers en beleidsmakers. Dat gebeurt via demodagen, artikels in relevante pers, toelichtingen op vergaderingen van bedrijfsgilden, sectorgroepen, landbouwraden,....

Realisaties

  Animatiefilmpje te verduidelijking van het werkingsprincipe van peilgestuurde drainage:

Animatie peilgestuurde drainage

 

 

Met steun van:

Logo EU hoge kwaliteit

Vlaanderen

leader_logo_kempen_en_maasland
Provincie Limburg

Met steun van ELFPO

);