ECCO

Creating local Energy Community Co-operatives


20181119_Flyer Ecco-page-001

Achtergrond

De EU wil zoveel mogelijk inzetten op hernieuwbare energie om hun targets voor de reductie van broeikasgasemissie te halen. Momenteel richten ze zich hiervoor echter hoofdzakelijk op grote infrastructuurprojecten die op veel weerstand stuiten van de lokale bevolking (NIMBY). Met reden, want de lokale bevolking ondervindt hiervan veel hinder en weinig (tot geen) directe voordelen. Bovendien tonen de grote energieproducenten weinig interesse om de sociaaleconomische voordelen die zij uit deze projecten halen te delen met de lokale gemeenschap. Hierdoor dreigt de noodzakelijke energietransitie reeds vast te lopen alvorens ze begonnen is.

ECCO wil hier op inspelen, en bijdragen aan lokaal gedragen energieproductie die deze NIMBY fenomenen omzeilt door de lokale bevolking samen te brengen, hierbij te betrekken en te tonen hoe zij mee kunnen instaan voor hun eigen energieproductie. Dit houdt in dat zij instaan voor de risico’s en nadelen, maar ook dat ze voluit kunnen genieten van de voordelen die anders weg zouden vloeien. Dit kan lokale, hernieuwbare energieproductie veel aantrekkelijker maken en zou wel eens cruciaal kunnen zijn om de EU targets te halen. ECCO ziet vooral potentieel bij boeren die de plaats en ondernemerszin hebben voor mogelijke energieproductie, en waarbij die energie dan lokaal afgezet wordt.

Doelstellingen

ECCO wil:

  1. Bestaande energiecoöperaties in contact brengen met elkaar en hen helpen om problemen te overkomen.
  2. Meer lokale energiecoöperaties oprichten en begeleiden (50 in totaal).
  3. Al deze initiatieven bundelen in een transnationaal netwerk (accelerator network) dat info uitwisseling mogelijk maakt.
  4. Beleidsmakers inspireren en tonen wat de mogelijkheden zijn.

Binnen dit project zal Agrobeheercentrum Eco² specifiek focussen op biomassacoöperaties gebaseerd op warmteproductie uit het verbranden van houtsnippers die afkomstig zijn van lokaal landschapsbeheer. Hierbij zullen we voortbouwen op kennis vergaard uit eerdere projecten zoals Twecom en Hagehelden.


20181119_Flyer Ecco-page-002

 

Uitgebreide beschrijving van de case in Bocholt (Engels)

Beacon ECCO Bocholt, Landschapsenergie cvba so

 


Realisaties

13-15 nov 2018 - Lokale energie versnellingsdagen - Lochem (NL)

Uitnodiging Lochem Energie Ga naar het programma 
Klik hier voor een verslag
Bekijk enkele

4 sep 2018 - Studiedag duurzaam houtkantenbeheer voor warmteproductie blijft inspireren

Groepsfoto

Op vraag van de provincie Vlaams Brabant en het proefcentrum Pamel, organiseerde Agrobeheercentrum Eco² op 4 september een studiedag in Bocholt, waar hét pilootproject van warmteproductie uit lokale reststromen van houtkantenbeheer in Vlaanderen in voegen is. En het bleek nog maar eens: biomassa valorisatie uit landschapsbeheer voor warmte is echt een hot topic! De studiedag werd georganiseerd in het kader van het Interreg project ECCO.

Klik hier voor het verslag


Met steun van:

Interreg NWE