Erosieteams

Doelstellingen

Binnen dit project willen we de samenwerking tussen landbouwers onderling en tussen landbouwers en andere actoren versterken om tot een coherente en effectieve erosiebestrijding te komen in het zuiden van de provincie Limburg. Daarbij willen overgaan tot de oprichting van zogenaamde “erosieteams” waarin land- en tuinbouwers onderling samenwerken en afspraken maken i.v.m. de te nemen beheermaatregelen en het beheer ervan. Deze erosieteams vormen tevens een aanspreekpunt vanuit de lokale landbouwers voor samenwerking rond deze thematiek met andere relevante actoren zoals de gemeente en de provincie.

De kerndoelstelling van de erosieteams is te komen tot een gezamenlijke gecoördineerde brongerichte aanpak van erosiebestrijding en de opvolging en het beheer ervan.
Het erosieteam wordt inhoudelijk en organisatorisch van nabij begeleid door het agrobeheercentrum Eco².

Enkele beeldenMet steun van:

Provincie Limburg