FABulous Farmers

In het Europees project FABulous Farmers willen we landbouwers ondersteunen om minder afhankelijk te worden van externe inputs, zoals kunstmest en pesticiden, door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. Dit is het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker.

 

Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van specifieke bloemenranden die nuttige insecten aantrekken en zo plaaginsecten onderdrukken of de bestuiving verbeteren. Maar ook het werken aan een beter bodemleven door het verhogen van het organische stofgehalte of het doorbreken van monocultuur (mais) zijn voorbeelden die tot een betere bodemvruchtbaarheid en meeropbrengsten kunnen leiden.

Agrobeheercentrum Eco² zoekt samen met de landbouwers in het Pajottenland en het Merodegebied naar gepaste FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf. Hiervoor werken we samen met HoGent, Biobest en ILVO in het Pajottenland en met de Hooibeekhoeve en de Provincie Antwerpen in het Merodegebied. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld in netwerkmomenten. Er worden ook demonstratievelden aangelegd waarin landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten van een bepaalde FAB-maatregel zijn.

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Interreg Noord-West Europa en Vlaanderen.