Faunaplan Houtland

Doelstellingen:

Het “Faunaplan Houtland” wil een geïntegreerde, milieubewuste manier van werken omtrent faunabeheer op gebiedsniveau Houtland uittesten en parallel werken aan een geïntegreerd, adaptief Faunaplan 2018-2023

Geïntegreerd en milieubewust: Er is aandacht voor schadelijke soorten (vermijden van schade en het onder controle houden van de populatie) als wenselijke soorten (soorten op vlak van natuur, jacht en functionele agrobiodiversiteit bevorderen). Dit alles in overleg en afstemming met de betrokken plattelandsactoren (landbouw, jacht, natuur, besturen) om hen te betrekken in dit milieubewust thema.

Adaptief Faunaplan 2018-2023: Een document wat duidt rond welke soorten welke acties zullen opgezet worden die komende 5 jaar binnen het Houtland, met ruimte voor tussentijdse bijsturing.

Met steun van:

EUVlaanderenVLM WVl