Kempens energiehout

Doelstellingen

In navolging van pilootprojecten in (vooral) Limburg (TWECOM en Hagehelden), wil het PDPO-project Kempens Energiehout het potentieel van biomassa energie uit houtkantenbeheer onderzoeken in de Antwerpse Kempen. Dit project wordt getrokken door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en verder ondersteund door IOK, de Provincie Antwerpen en ABC Eco².

Concreet heeft het project de volgende doelstellingen:

  1. Een beeld vormen van de beschikbare of mogelijk beschikbare houtige biomassa uit houtkanten in de Kempen
  2. Een beeld vormen van bestaande en mogelijke afzet voor houtsnippers in de Kempen
  3. In beeld brengen welke ketens er rond biomassa reeds bestaan, en welke logistieke faciliteiten reeds beschikbaar zijn
  4. Bepalen onder welke voorwaarden en schaalgroottes de valorisatie van beheerresten uit houtkantenbeheer rendabel is in de Kempen
  5. Begeleiden van bestaande cases waar reeds energiehout gewonnen wordt uit duurzaam houtkantenbeheer

Realisaties

Met steun van:

As_3_Antwerpen_zonder_VLM
Met steun van ELFPO

);