Koester de Kempische Koolstof

Doelstelling

Het project demonstreert in de Kempen innovatieve technieken om op een brongerichte manier de bodemvruchtbaarheid van de percelen voor de komende generaties te bestendigen.

Zo onderzoeken we of en op welke manier we houtsnippers kunnen gebruiken als alternatieve organische-stofaanvoer in de bodem. Deze houtsnippers zijn een restfractie uit het onderhoud van lokale houtkanten en bomenrijen. De snippers worden met een mestwagen verspreid over het veld, waarna ze oppervlakkig worden ingewerkt in de bodem. Op basis van metingen en waarnemingen in het veld worden de effecten van deze organische-stoftoediening gedetailleerd nagegaan, zowel op de bodemkwaliteit als op de gewasopbrengsten. Door de houtsnippers in te zetten ter verbetering van de bodem, zorgen we voor de sluiting van de kringloop en wordt een momenteel minder waardevol product toch ten goede benut.

Daarbij worden landbouwers begeleid via kennisuitwisselings- en demo-activiteiten om technieken toe te passen die het organische koolstofgehalte in de bodem op een effectieve en duurzame manier verhogen én inpasbaar zijn in de landbouwbedrijfsvoering. Dat heeft tegelijkertijd ook andere positieve maatschappelijke effecten op vlak van biodiversiteit, waterbuffering en de strijd tegen de klimaatopwarming.

In 2018 zijn drie proefvelden aangelegd bij verschillende landbouwers in de Kempen. Deze velden bevinden zich in Balen, Ravels en Retie.

 RealisatiesMet steun van: