Koester de koolstof

Doelstellingen

Met dit project willen we:

  • landbouwers sensibiliseren i.v.m. het belang van organisch materiaal in de bodem voor het bodemleven, de bodemstructuur, de bodemvruchtbaarheid, de vochtbergingscapaciteit en de erosiewerendheid,
  • landbouwers begeleiden en ondersteunen via kennisuitwisseling en demonstratie om technieken toe te passen die het organische koolstofgehalte in de bodem op een effectieve en duurzame manier verhogen, brongericht erosie bestrijden en inpasbaar zijn in de landbouwbedrijfsvoering,
  • innovatieve technieken introduceren die zowel bijdragen tot een optimaal organische stofgehalte in de bodem als leiden tot een meer kosteneffectief landschapsbeheer (valorisatie beheerresten) of een beter inzicht geven in het bodembeheer (bodemscan en koolstofsimulator C-slim).
Koester de koolstof_schema doelstelling


Stand van Zaken


Gedurende de 2e helft van augustus 2016 zijn 4 proefvelden aangelegd bij 4 verschillende landbouwers in Haspengouw. Deze velden bevinden zich in Hoeselt, Tongeren, Voeren en Gingelom.
Na de tarweoogst werd de beginsituatie van de percelen bepaald met behulp van een Veris-Scan. Vervolgens werden de houtsnippers geleverd en verspreid over de proefstroken. De snippers werden in de bovenste laag van de bodem ingewerkt, en op de stroken werden verschillende groenbemesters ingezaaid.
Met steun van:Logo EU hoge kwaliteit

Vlaanderen

leader_haspengouw
Provincie Limburg

Met steun van ELFPO

);