Naar een Loket Onderhoud Buitengebied in Oost-Vlaanderen

Doelstellingen

Het project wil plattelandsgemeenten begeleiden bij het uitwerken van concrete oplossingen voor knelpunten op het vlak van landschapsonderhoud. Daarbij wordt gestreefd naar de toekomstige oprichting van Loketten Onderhoud Buitengebied in Oost-Vlaanderen, die duurzaam kunnen functioneren door de uitwerking van gebiedsspecifieke modellen in pilootgebieden, toepassing door concrete uitvoering en het vertalen van de ervaringen in duurzame methodieken.

Met steun van:

OKW_Oost_VLaanderen_zonder_VLM

);