Landschapsboeren in Haspengouw en Voeren

Haspengouw is een belangrijk Vlaams landbouwgebied met een grote diversiteit aan verschillende landschappelijke structuren. Hooilanden, hoogstamboomgaarden, beemden, valleigraslanden, bermen, beekoevers, graften, houtkanten en holle wegen zorgen voor landschaps- en ecologische diversiteit met een grote meerwaarde voor de bewoners, recreanten en landbouwers. Vele van deze landschapselementen zijn ontstaan door praktische toepassingen vanuit het verleden die nu echter vaak in onbruik geraakt zijn. Dit project wil hiervoor oplossingen zoeken door een geïntegreerde aanpak van het agrarisch landschapsbeheer in Haspengouw en Voeren.

Concreet werken we binnen het project 2 mogelijke pistes en ambitieniveaus uit:

  1. Projectmatig collectief beheer via bestaande subsidiekanalen vanuit Vlaanderen, Provincie, gemeente, en dit a.d.h.v. een specifieke casus waarbij gewerkt kan worden met beheerovereenkomsten van de VLM via de bedrijfsplanners betreffende KLE’s, perceelsranden en soortenrijk grasland als instrument voor een gepaste beheersoplossing.
  2. Geïntegreerd natuurbeheerplan in agrarisch gebied a.d.h.v. 3 projectcasussen:
    • De graften in de Voerstreek
    • De gronden met hoofdfunctie natuur uit de ruilverkaveling Jesseren in Borgloon (Cirkel in Borgloon)
    • Holle wegen in Tongeren-Bilzen

Realisaties

Met steun van

24388326592_43574afd49_oDrukwerk24458582706_240b6f9b2b_o
Met steun van ELFPO

);