Limburgse Landbouw, Vlaamse Waterbouw

Doelstellingen

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij het programma ‘Proeftuinen Droogte’ (VMM), waarbij in Vlaanderen wordt ingezet op waterconserveringsmaatregelen. Dankzij deze middelen kan het agrobeheercentrum het ambitieniveau binnen het LEADER-project ‘Van Landbouw tot Waterbouw’ (zie LINK) gevoelig opschalen. Het potentieel aan waterbergende initiatieven werd daar immers veel ruimer bevonden dan dat het originele project kon bekostigen.

Limburgse Landbouw, Vlaamse Waterbouw haakt in op de potenties tot waterberging die werden geïnventariseerd binnen de gemeenten Hamont-Achel, Bocholt, Peer en Pelt en zal verschillende klassiek gedraineerde percelen omvormen tot peilgestuurd gedraineerd terrein. Aansluitend wordt op strategische locaties het (ver)plaatsen of herstellen van stuwtjes doorgevoerd. Op die manier worden de deelbekkens ‘Dommel’, ‘Warmbeek’ en ‘Noord-Oost Limburg’ beter gewapend tegen zowel wateroverlast als droogte.

 

 

Realisaties

Coöperatie gaat strijd aan tegen de droogte


Vorige maand keurde minister Demir het project 'Limburgse landbouw, Vlaamse Waterbouw' goed. Dit laat de coöperatie Agraco toe om in vier Noord-Limburgse gemeenten samen met het Agrobeheercentrum Eco² en de Bodemkundige Dienst van België een vuist te maken tegen de droogteproblematiek binnen de landbouwsector.

Lees het volledige artikel zoals verschenen in B&T op 05/03/2020


Met steun van:


);