Looboeren

Doelstellingen

Met dit project willen we de landbouwsector een prominente plaats geven als partner in de Merode. De grote dynamiek die het plattelandsproject in de Merode teweeg bracht is grotendeels de landbouwsector voorbij geraasd. Dit project bevat twee werklijnen die elk als doel hebben om landbouwers te vormen, te informeren en te stimuleren over nieuwe milieubewuste bedrijfsstrategieën die passen binnen het Integraal plan van de Merode en het nieuwe GLB (economisch). Landbouwers actief in de Merode, krijgen met dit project ondersteuning en vorming bij nieuwe mogelijkheden, waarmee ze zelf op korte termijn aan de slag kunnen, en die van grote landschappelijke meerwaarde zijn (ecologisch). Passanten, recreanten en lokale bewoners gaan landbouwers erkennen als landschapsbouwers (maatschappelijk).

Met steun van:

 

RURANT_logo banner leader.indd