Maaslandrunderen

Doelstellingen

Met dit project willen we een duurzaam samenwerkingsverband opzetten tussen de plaatselijke landbouwers en de terreinbeherende natuurvereniging Limburgs Landschap (Lila). Dat houdt in:

  • Het oprichten van een ABG rond natuurbegrazing.
  • Een langdurige overeenkomst tussen de landbouwers en Lila ontwikkelen
  • Een beheerplatform opzetten waarin de beheerdoelstellingen centraal staan.
  • Een rendabele verbreding van de beroepsactiviteit van lokale landbouwers, met het oog op een streekeigen en duurzaam product waaraan een meerwaarde kan worden gekoppeld.
  • Het behalen van vooropgestelde beheerdoelstellingen door Lila op een zo breed mogelijk gedragen manier.
  • Het brede publiek inlichten over de samenwerking tussen landbouw en natuur.
  • De kansen op de ontwikkeling van een streekproduct en vermarkting in kaart brengen.
  • Instandhouden van erfgoed, zijnde Vlaamse authentieke rundveerassen. Het inzetten van (een) Vlaams(e) authentiek(e) rundveeras(sen) zorgt ervoor dat die bedreigde soorten behouden blijven.
  • Het ontwikkelen van een draaiboek en een lastenboek.

Realisaties

Filmpje op TVL

Met steun van:

Logo EU hoge kwaliteit
  vlm 
  plattelandplus_banner-page-001     
www.vlaanderen.be/pdpo 
http://platteland.limburg.be