Parkbos, poort naar het buitengebied

Werkingsgebied

Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, De Pinte, Sint-Martens-Latem

Doelstellingen

Het project wil het Parkbos Gent uitbouwen als een aantrekkelijke poort tot het buitengebied. Daartoe zal op korte termijn een  recreatief netwerk gerealiseerd worden van wandelpaden, bewegwijzerde wandellussen, een ruiternetwerk en een fietsnetwerk.

Daarnaast wil het project ook duurzame landbouw bevorderen en landbouwers betrekken bij het beheer van het gebied. Landbouwers kunnen een belangrijke rol spelen in het beheer van oa. KLE’s, natuurlijke elementen (buiten de boskernen) in het Parkbos. Hieronder vallen volgende actiepunten:

  • Opmaak Landschapsbeheerplan
  • Duurzaam financieringsmodel voor het landschapsbeheer
  • Landschapsbeheer via een agrobeheergroep

Ook landbouwers die op een innovatieve manier hun bedrijf willen vernieuwen/verbreden (vb. in de richting van hoeveverkoop en/of -toerisme) kunnen ondersteuning vinden via het project.

Tenslotte wil het project het parkbos bekend maken bij het grote publiek.  Via verschillende acties willen we het Parkbos in zijn brede betekenis in de kijker zetten via een nieuwe website, infopanelen met praktische informatie maar ook met inhoud over het landschap, de natuur, landbouw,… op het terrein of via QR-codes die leiden naar uitgebreidere info via de website.  Ook de opmaak van een wandelkaart hoort hier toe, zowel voor de wandelaar,ruiter, fietser, …

Aanleiding

Het project sluit aan bij het Project Parkbos Gent, met als doel om een kwalitatieve en multifunctionele groene ruimte van ca. 1200 hectare aan te bieden ten zuiden van de stad Gent met aandacht voor recreatie, duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling.  De visievorming is reeds gebeurd in kader van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groenpool Gent van 9 juli 2010. 

Realisaties

De agrobeheergroep Schelde-Leie is opgericht en voert werken uit in het Parkbos.

Werken die reeds uitgevoerd werden:

  • Klepelmaaien
  • Inzaai van klaprozen ter herdenking van WO I

Werken in de pijplijn:

  • Afbraak van oude afsluitingen
  • Inzaai van groenbemester op braakliggende terreinen