Twecom

Growing local energy

 

Cartoon Lectrr

Werkingsgebied:

Provincie Limburg, met pilot in Bocholt + 4 andere regio's


Doelstellingen:

Natuur- en landbouwpartners tonen in het Twecom-project aan dat het economisch haalbaar is biomassa van landschapselementen zoals houtkanten op een duurzame manier te valoriseren voor lokale energie productie. Dit alles met respect voor de ecologische en sociale functies die de landschapselementen hebben.

We beheren de houtkanten opnieuw als hakhout, hierdoor verjongen we de houtkanten en geven we ze weer een toekomst. Dat komt de natuurlijke kwaliteit van onze omgeving ten goede, vermindert de negatieve impact van de houtkanten op de aanpalende landbouwgronden en maakt ons wat minder afhankelijk van ingevoerde fossiele brandstoffen.

Concreet hebben we:

 • Machinetrein opgezet: van knippen, over hakselen en drogen tot leveren van gebruiksklare houtsnippers
 • Een houtkantenbeheerplan op gemeente- of regioniveau uitgewerkt
 • Pilot uitgewerkt van houtkantenplan over ABG en machinetrein tot warmtenet in scholengroep in de gemeente Bocholt.

Meer info over het project vind je op www.twecom.eu 

Aanleiding & Probleemstelling

Jarenlange pogingen om landschapselementen als houtkanten met subsidies te beheren hebben aangetoond dat dit geen realistisch scenario is. Subsidies zijn beperkt, het beheer is zeer duur en eenmalige ingrepen hebben geen garantie op verderzetting van het beheer. De partners in het project zijn ervan overtuigd dat een moderne manier van producten oogsten uit het landschap goed kan samengaan met de ecologische, cultuurhistorische en maatschappelijke functies die deze elementen vervullen.

Realisaties:

 • Januari 2014: Bandenkraan en velkop aangekocht
 • Februari 2014: eerste kilometers houtkanten zijn machinaal onderhouden in Bocholt
 • 25/2/2014: demo houtkantenbeheer Bocholt
 • April 2014: CVBA Landschapsenergie (lokale duurzame energie-coöperatie) is opgericht in Bocholt
 • Mei 2014: Hakselaar met invoerkraan en opvangbak en hoogkiepfunctie is aangekocht
 • Maart 2015: opnieuw twee kilometer houtkanten in Bocholt in hakhout gezet
 • Mei 2015: container voor geforceerd drogen van houtsnippers in werking
 • Augustus 2015: houtsnipperketel in school bocholt geïnstalleerd

Infopanelen van houtkant tot snippers

281078826-Infopaneel-Van-houtkant-tot-snippers Copy-page-001281078825-Infopaneel-van-snippers-tot-warmte-page-001


Beelden:);