Vallei in verandering

Doelstellingen

Via dit project willen we samen met de landbouwbedrijven actief in het gebied verkennen waar de concrete kansen en mogelijkheden liggen om – gegeven de ruimtelijke context – een economisch leefbare landbouwactiviteit te blijven ontwikkelen in dit gebied en/of nieuwe synergieën met bv. natuur, water, erfgoed, toerisme, recreatie, educatie, zorg… uit te werken op maat van het gebied en op maat van de bedrijven. Dit vraagt een aanpak en intensieve begeleiding op bedrijfsniveau waarbij de landbouwbedrijven zélf centraal staan: vanuit de logica en behoeften van de reële individuele landbouwbedrijfsvoering wordt voor ieder bedrijf een ontwikkelingsstrategie op maat uitgewerkt.

Via het project zal een multidiciplinair team specifiek met deze opgave in dit gebied aan de slag gaan en de landbouwbedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete initiatieven inzake herstructurering en/of verbreding. Met dit project willen we een eerste aanzet leveren tot (nieuwe) rendabele oplossingen voor landbouwers in deze gewijzigde ruimtelijke context.

Concreet zal het team met de structureel betrokken landbouwbedrijven keukentafel gesprekken aangaan om te komen tot een bedrijfsspecifiek plan van aanpak met een dubbele uitgangsvraag:

  • Hoe kan ik mij als bedrijf zélf organiseren en welke initiatieven kan ik zélf nemen om ook op lange termijn een rendabele bedrijfsactiviteit te ontwikkelen?
  • Wat verwacht ik van de overheid of andere partners als medewerking, ondersteuning, begeleiding,… ?

 Er wordt nagegaan welk overheidsoptreden hierbij kan helpen of nodig is.