Van Landbouw tot Waterbouw: een gebiedsgericht verhaal

Doelstellingen

Gebruik makende van de kennis uit voorgaande projecten rond waterbeheer wordt in dit project ingezet op een meer gebiedsgerichte benadering rond waterbeheermaatregelen binnen een aantal specifieke zones. Binnen deze zones wordt samengewerkt met landbouwers om te komen tot een gunstigere toestand van het grondwaterniveau op het terrein. Naast het concreet ondersteunen van landbouwers omtrent de inzet van de meest geschikte maatregel en het opmaken van een handleiding hiertoe, wordt ook een afwegingskader voor het beleid beoogd: welke maatregelen zijn zinvol in welke gebieden onder welke voorwaarden en welk stimuleringskader kan hiertoe best worden geïnitieerd? Aansluitend worden percelen die binnen de vorige projecten werden ingericht met peilgestuurde drainage verder opgevolgd. Zo kan de opgebouwde kennisbasis verder worden uitgebreid naar een aantal nieuwe paramaters rond de effecten van peilgestuurde drainage. 

 

 

RealisatiesMet steun van:


Met steun van ELFPO

);