Van Landbouw tot Waterbouw: een gebiedsgericht verhaal

Doelstellingen

Gebruik makende van de kennis uit voorgaande projecten rond waterbeheer wordt in dit project ingezet op een meer gebiedsgerichte benadering rond waterbeheermaatregelen binnen een aantal specifieke zones. Binnen deze zones wordt samengewerkt met landbouwers om te komen tot een gunstigere toestand van het grondwaterniveau op het terrein via door hen aangereikte maatregelen, waarbij de nadruk zal liggen op de toepassing van peilgestuurde drainage. Naast het concreet ondersteunen van landbouwers bij de terreinrealisaties worden ook de opmaak van een handleiding rond peilgestuurde drainage en een bundeling van beleidsaanbevelingen beoogd. Tot slot wordt de kennisopbouw uit vorige projecten verder gezet en uitgebreid met een aantal nieuwe paramaters rond de effecten van peilgestuurde drainage. Zo wordt een brede kennisoverdracht in het hele Kempen & Maasland LEADER-gebied nuttig ingevuld.

 

 

Realisaties

Coöperatie gaat strijd aan tegen de droogte


Vorige maand keurde minister Demir het project 'Limburgse landbouw, Vlaamse Waterbouw' goed. Dit laat de coöperatie Agraco toe om in vier Noord-Limburgse gemeenten samen met het Agrobeheercentrum Eco² en de Bodemkundige Dienst van België een vuist te maken tegen de droogteproblematiek binnen de landbouwsector.

Lees het volledige artikel zoals verschenen in B&T op 05/03/2020

Met steun van:


Met steun van ELFPO

);