Vragen over natuur op of rond uw bedrijf?
Het is een open deur intrappen dat landbouw en natuur sterk met elkaar verbonden zijn. Als land- of tuinbouwer komt u er ongetwijfeld regelmatig mee in aanmerking en heeft u wellicht heel wat vragen over wat dit kan betekenen voor uw bedrijf. Het is dan ook vaak niet evident om wegwijs te vinden in het kluwen van wetgeving, subsidiemogelijkheden,… 

Met ABC Eco² zijn we goed thuis in deze complexe materie en is het onze missie om win-wins te zoeken tussen landbouw en natuur, of tussen economie en ecologie (ECO² = ECOnomie x ECOlogie). We zijn dan ook de geschikte partner om u te begeleiden om zowel de ecologische als economische kansen op vlak van biodiversiteit op uw bedrijf te maximaliseren en eventuele belemmeringen en beperkingen tot een minimum te herleiden.

Gratis vrijblijvend advies op maat van uw bedrijf

Dankzij het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ kan u als land- of tuinbouwer bij ons terecht voor gratis advies op maat van uw bedrijf m.b.t. de volgende modules:

 • Module 5A: Agromilieuacties m.b.t. biodiversiteit.
 • Module 5 C: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, info over invasieve soorten.

Na het verkrijgen van een van bovenstaande adviezen, krijgt u bovendien toegang tot de Kratos-adviesmodules 1 (ondernemingsplan) en/of 2 (bedrijfseconomisch advies) via andere partners.

Enkele voorbeeldvragen

 • Mijn percelen zijn (deels) gelegen in de buurt van of in Natura 2000-gebied, binnen beschermd landschap,…  Welke beperkingen of verplichtingen brengt dit met zich mee? 
 • Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor: 
   • Aanleg van akkerranden (bloemenranden, grasbufferstroken,…), 
   • Aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (poelen, houtkanten, hagen, bomenrijen,…
   • Aanplant agroforestry 
   • Teelt van vlinderbloemigen  
   • Behoud van lokale rassen 
   • Ophangen van nestkasten
   • ... 
 • Wat zijn de mogelijkheden en de voordelen m.b.t. biodiversiteit op mijn bedrijf? 
 •  Wat kan ik doen om meer bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders (zweefvliegen, sluipwespen, vleermuizen, roofvogels, zwaluwen…) aan te trekken op mijn bedrijf? 
 • Hoe negatieve effecten van extreme weersomstandigheden, ziekten en plagen aanpakken of voorkomen? 
 • Hoe invasieve soorten (Amerikaanse vogelkers, Japanse Duizendknoop, Nijlgans,…) voorkomen of bestrijden binnen de huidige wetgeving?
Bekijk hier onze folder in pdf


Hoe vraag je advies aan?

1. Login op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be 2. Klik op de tegel ‘Meer aanvragen…’ en vervolgens op de tegel ‘Kratos’. 

3. Klik linksonder op ‘nieuwe adviesaanvraag’.4. Selecteer vervolgens de gewenste module 5A en/of 5C afhankelijk van uw voorkeur.


5. Duidt aan bij voorkeur adviesdienst: agrobeheercentrum Ecokwadraat


6. Je kan bij opmerkingen ook specifieke vragen vermelden of extra informatie meegeven.

 

  

Met steun van EFPLO:      

Vlaanderen  Europa 
 WWW.VLAANDEREN.BE/PDPO  

       

 

);