De randenmaaier

Vul zeker onze enquête in!

Om een duidelijker beeld te krijgen over hoe je omgaat met de 1 meterstrook, hebben we een korte enquette opgesteld.  Dit duurt slechts 5 minuten en je kan er enkele mooie prijzen mee winnen.  Alvast bedankt om hier even tijd voor te maken.

klik hier om de enquête in te vullen


Sinds 2014 zijn er voor het beheer van landbouwpercelen langs geklasseerde waterlopen extra regels opgenomen in de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Hierdoor moeten landbouwers veel meer aandacht hebben het beheer van de randen van de percelen grenzend aan waterlopen. Via een aantal initiatieven en projecten willen we landbouwers hieromtrent sensibiliseren en begeleiden. Door het collectief inzetten van een aangepaste randenmaaier willen we voor de landbouwers een praktische oplossing aanreiken voor een goed beheer hiervan. Naast randen langs waterlopen zullen we ook een onderzoek doen voor een ruimere inzetbaarheid van de machine voor landschapsbeheer in het landschap bij landbouwers, particulieren, overheid en bedrijven.

Lees hier meer over onze initiatieven en projecten m.b.t. de randenmaaier in uw regio:

De randenmaaier Oost-Vlaanderen


De randenmaaier West-Vlaanderen

Kantenmaaier

Project 'Een goed beheer van de akkerrand'
           

Project 'De randenmaaier, samen aan de slag'