De randenmaaier

Sinds 2014 zijn er voor het beheer van landbouwpercelen langs geklasseerde waterlopen extra regels opgenomen in de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Hierdoor moeten landbouwers veel meer aandacht hebben het beheer van de randen van de percelen grenzend aan waterlopen. Via een aantal initiatieven en projecten willen we landbouwers hieromtrent sensibiliseren en begeleiden. Door het collectief inzetten van een aangepaste randenmaaier willen we voor de landbouwers een praktische oplossing aanreiken voor een goed beheer hiervan. Naast randen langs waterlopen zullen we ook een onderzoek doen voor een ruimere inzetbaarheid van de machine voor landschapsbeheer in het landschap bij landbouwers, particulieren, overheid en bedrijven. 
Lees hier meer over onze initiatieven en projecten m.b.t. de randenmaaier in uw regio:

 

Oost-Vlaanderen


West-Vlaanderen

 

Antwerpen 

Kantenmaaier

  randenmaaier ovl 
Project 'Een goed beheer van de akkerrand'
           

Project 'De randenmaaier, samen aan de slag'
  Project {Beek.Boer.Bodem} 


);